Algemene voorwaarden Cursussen

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor deelname aan een Powerkite en/of Flyboard-cursus, welk georganiseerd is door Flyboarden.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon die deelneemt aan de cursus. In dit document staan de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die bij de cursus worden gehanteerd.

1. Deelnemer:

1.1 De deelname aan cursus geschiedt geheel op eigen risico. Ofwel Flyboarden.nl is niet aansprakelijk voor enig letsel aan personen en/of materialen.
1.2 Bij groepscursussen is er één (verantwoordelijk) persoon voor de groep die akkoord gaat met de algemene voorwaarden, namens alle deelnemers. Met andere woorden, het contactpersoon van de groep verklaart dat iedere deelnemer op de hoogte is van de algemene voorwaarden en huisregels.
1.3 De deelnemer dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben of onder begeleiding te staan van een andere persoon, ouder dan 18 jaar.
1.4 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de cursus.
1.5 Deelnemers die zich niet houden aan de geldende “Huisregels” dienen per direct te stoppen met het deelnemen van de cursus, zonder geld teruggave.
1.6 Door de instructeurs worden er instructies en tips gegeven, maar het meeste van de tijd zal besteed worden aan zelfstandig vliegeren of samen met andere deelnemers betrokken zijn bij de activiteiten.

2. Materiaal:

2.1 Er wordt gevlogen met vliegers die groter zijn dan 1 vierkante meter. De keuze voor de grootte van de vlieger zal bij iedere deelnemer op basis van windkracht, gewicht en ervaring gaan.
2.2 Alle vliegers zijn voorzien van een veiligheidslijn (=kitekillers). Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de vliegeraar en omstanders.
2.3 Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere cursus gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.
2.4 Indien het toevertrouwde materiaal opzettelijk beschadigd wordt, zal een vergoeding in rekening gebracht worden.

3. Condities:

3.1 Cursussen worden gegeven wanneer de windkracht tussen de 3 en 5 beaufort is. Dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de cursus gegeven wordt.
3.2 Indien de wind daarbuiten valt wordt de cursus geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum. Dit geldt ook voor extreme weersvoorspellingen zoals onweer of kans op zware neerslag.
3.3 De meest gebruikte locatie voor de cursus is IJmuiderslag. Dit bevindt zich op het strand van IJmuiden. Andere locaties zijn bespreekbaar. Vereiste is dat de locatie groot genoeg is om met vliegers met 20 meter lijnen vrij te kunnen vliegeren en dat de wind niet onderbroken wordt door obstakels.

4.Huisregels:

4.1 De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de hele cursus opgevolgd te worden.
4.2 Als de instructeur 'Los!' roept, dient men direct de stuurstok/-ken (=bar/handels) los te laten.
4.3 De vlieger wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd, tenzij de instructeur anders aangeeft.
4.4 Horloges, armbanden en ketting moeten af, i.v.m. de veiligheidslijn (=kitekillers).
4.5 Andere deelnemers bevinden zich te allen tijde achter de vliegeraar.
4.6 Het is verboden om te roken in de buurt van het materiaal (brandgevaar).
4.7 Eventuele ongevallen of materiaalschade direct melden aan de instructeur(s).