Over Flyboarden.nl

Flyboarden.nl is een organisatie die ontstaan is vanuit de passie van de sport. Het Flyboarden.nl team maakt graag kennis! Flyboarden.nl houdt zich bezig met een aantal kernactiviteiten.

Informatie: Door continue relevante informatie op de website (en ons forum) te zetten over de verschillende kitesporten (met in het bijzonder powerkiten en flyboarden), creeëren wij een groot draagvlak voor de sportbeoefenaars, maar ook voor iedereen die net kennis maakt met één van de kitesporten. Vele (ook grote) organisaties is ons platform opgevallen, waarbij ze ons graag in de media wouden laten zien. Al vanaf 2004 bestaat onze website!

Cursussen: Kitesporten zijn niet gevaarlijk, mits je een aantal basisvaardigheden beheerst. Door middel van onze cursussen in verschillende kitesporten helpen wij graag iedereen op weg. Dit doen wij al vanaf 2010. Zowel beginners, gevorderde als expert beoefenaars zijn van harte welkom om verschillende vaardigheden te leren. In onze klantervaringen lees je wie er zoal al een cursus bij ons gevolgt heeft. 

Verkoop: Elke kitesport kan niet beoefend worden zonder goed materiaal. Door onze jarenlange ervaring helpen wij ieder graag op weg met het materiaal. Dit doen wij in combinatie met partners

Meer: Naast de kernactiviteiten gaan wij verder. Geregeld organiseren wij meetings, evenementen of demodagen waar iedereen welkom is om een leuke dag mee te maken, nieuw materiaal te testen of nieuwe mensen te leren kennen.

Fly with us! Fly with Flyboarden.nl!

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...